Šiandien: 2021 Birželio 15 d., Antradienis Artimiausias renginys vyks už 168d.
English Lietuvių Русский

Susitikime gyvai ir atraskime naujas galimybes!

TITULINISKONTAKTAINAUJIENOSAPIE MUSĮRANGOS NUOMAPRIVATUMO POLITIKA
Statyba 2020
Interjeras 2020
Energetika 2020
Grožis 2020
Sveikata 2020
Stiliuz 2020
Kalėdos be streso 2021

PRIVATUMO POLITIKA

I. Bendrosios nuostatos

 

1. UAB ‘’EXPO VAKARAI’’, toliau vadinama Bendrove, užtikrina, kad fizinių asmenų duomenys yra tvarkomi teisėtai ir renkami tik šioje privatumo politikoje, toliau vadinama Privatumo politika, nustatytais tikslais. Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir kitais aktualiais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

2. Ši Privatumo politika nustato naudojimosi interneto svetaine http://www.expo-vakarai.lt/, toliau vadinama Interneto svetaine, bei asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo sąlygas bei tvarką.

 

3. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politiką apie tai paskelbdama Interneto svetainėje.

 

II. Pagrindinės sąvokos

 

4. Duomenų valdytojas – UAB ‘‘EXPO VAKARAI‘‘, kodas 140932935, buveinė Putinų g. 7-3, Klaipėda, el. paštas info@expo-vakarai.lt, tel. +3706 865 6450

 

5. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, duomenų subjektas, kuris naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Bendrovės paslaugomis, lankosi Interneto svetainėje http://www.expo-vakarai.lt/.

 

6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su asmens duomenimis, kuri yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

 

7. Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas, taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmų rinkinys.

 

III. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

8. Lankytojo naudojimosi Bendrovės Interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis tikslais. Šiais tikslais yra tvarkomi IP adresai, prisijungimo prie Interneto svetainės laikai ir datos.

 

9. Tinkamo paslaugų teikimo ir suteiktų paslaugų apskaitos tikslais. Šiais tikslais yra tvarkomi asmenų vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresai, asmens kodai, atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio pašto adresai, atsiskaitymo už paslaugas datos, sumos, galimos skolos ir permokos.

 

10. Informavimo apie Bendrovės veiklą tikslais, t. y. teikiant informaciją, reklamą, naujienlaiškius ir t.t. Šiais tikslais yra tvarkomi asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio pašto adresai, socialinių tinklų paskyrų duomenys.

 

11. Bendrovės viešųjų ryšių ar marketingo tikslu. Šiuo tikslu yra tvarkomi asmenų vardai ir pavardės, jų atvaizdai ir video medžiaga.

 

IV. Asmens duomenų tvarkymas

 

12. Bendrovėtvarko asmens duomenis tik teisėtiems šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

 

13. Asmens duomenys tvarkomi tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga tokių asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Vengiama perteklinių duomenų tvarkymo.

 

14. Bendrovėasmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs. Reikalui esant, duomenys turi būti atnaujinami.

 

15. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

 

16. Bendrovė siekdama maksimalios asmens duomenų apsaugos, įgyvendina organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios apsaugo asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

V. Slapukų naudojimas

 

17. Slapukai (angl. cookies) – tai tam tikra informacija, įrašoma į lankytojo kompiuterį apsilankymo Interneto svetainėje metu. Slapukai naudojami norint atpažinti lankytoją, kaip ankstesnį Interneto svetainės lankytoją ir renkant Interneto svetainės  lankomumo statistiką, taip pat siekiant pagerinti Interneto svetainėje atliekamų veiksmų funkcionalumą.

 

18. Interneto svetainės lankytojas gali savo interneto naršyklėje peržiūrėti kokią informaciją (slapukus) Bendrovė įrašo ir dalį ar visus įrašytus slapukus ištrinti, tačiau tokiu atveju dalis Interneto svetainės funkcijų gali neveikti ar veikti netinkamai.


VI. Teisės

 

19. Lankytojas turi teisę pateikti prašymus bei skundus dėl asmens duomenų̨ tvarkymo Bendrovei, taip pat atšaukti duotus sutikimus.

Lankytojas turi teisę:

19.1. kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus lankytojo asmens duomenis;

19.2. kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti lankytojo asmens duomenis ir/ arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

19.3. kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

19.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi lankytojo asmens duomenys.

partneriai
UAB "Expo Vakarai"
Minijos g. 129,
LT-93212, Klaipėda
Įmonės kodas: 140932935
PVM kodas: LT 409329314
info@expo-vakarai.lt
sprendimas webmod: Svetainių kūrimas